EOI de Vigo 25 anos Consellería de Educación

CURSOS ORDINARIOS

 
Como se accede aos estudos da EOI?

 

- Por proba de clasificación: se vostede ten coñecementos do idioma, debe presentarse á proba de clasificación, realizando previamente a correspondente matrícula. Con esta proba vostede poderá acceder a calquera dos niveis segundo os seus coñecementos.

 

- Por validación: pode consultar a táboa oficial de validacións para acceder a cursos superiores dun idioma.

 

 


Taxas