EOI de Vigo EOI de Vigo Consellería de Educación
Que exames podo realizar

 

TIPO DE PROBA

DATAS CORRESPONDENTES

PROBA  DE CERTIFICACIÓN

Exames para alumnado  libre e alumnado oficial, CUALE e CALC de cursos terminais de nivel:

• Básico 2 e básico integrado (A2)
• Básico 3 de chinés e xaponés (A2)
• Intermedio 2 e intermedio integrado (B1) 
• Intermedio 3 de chinés e xaponés  (B1)
• Avanzado 2 e avanzado integrado (B2)
  C1 de inglés, francés e galego

...Ler máis

Modelos de exame Guías para o alumnado Matrícula libre

Lugares dos exames

 

 

 

PROBA  DE CERTIFICACIÓN

Xuño 2017

Esta información está pendente de ser actualizada á espera da publicación das datas por parte da Consellería de Educación. O prazo de matrícula adoita ser de 15 días entre os meses de marzo e abril.

• Calendario de exames  escritos de certificación para alumnado  alumnado oficial, CUALE e CALC convocatoria de xuño 2017

 (Sede central e seccións)

Calendario  de exames orais para o alumnado oficial, CALC e CUALE (Sede central e seccións)

Convocatorias: Distribución do alumnado en días, horas e aulas (Sede central e seccións)

 

PROBA DE CLASIFICACIÓN

Para as persoas que desexaren comezar os seus estudos como alumnado oficial nun curso superior a básico 1.

Esta proba dá  acceso a todos os niveis segundo os resultados obtidos situando ao alumnado no curso máis axeitado ao seu nivel.

A modo orientativo, pode realizar este test online DIALANG antes de matricularse.

 
Estrutura do exame  Consulta de resultados Matrícula

 

 

Lugares dos exames

 

PROBA DE CLASIFICACIÓN Xuño 2017

Calendario de probas (pendente de publicación de datas por parte da Consellería de Educación)

Convcatorias e resultados

   ALEMÁN      

CHINÉS

FRANCÉS GALEGO
INGLÉS ITALIANO

 PORTUGUÉS  

XAPONÉS

 

ESPAÑOL para extranjeros:

resultados de la convocatoria de junio 2016

convocatorias curso 2016/2017

 
 

 

 

 

 

PROBA FINAL DE PROMOCIÓN

Exames finais para alumnado oficial de cursos non terminais de nivel:
• Básico 1
• Intermedio 1
• Avanzado 1
• Básico 1 e 2 de chinés e xaponés
• Intermedio 1 e 2 de chinés e xaponés

Ler máis

PROBA FINAL DE PROMOCIÓN

Maio 2017:  Entre o  22 e o 31 de maio  no horario habitual do seu grupo.

O profesorado  informará ao alumnado das datas e horas  precisas de cada parte do exame

Setembro 2017: (pendente de publicación)

Consulte aquí o calendario de exames do cursos básico1, intermedio1, avanzado 1 e básico2, intermedio2 de chinés e xaponés - sede central e seccións-

PROBA PARCIAL DE PROGRESO

Exames parciais de febreiro para alumnado oficial de todos os cursos

Ler maís

PROBA PARCIAL DE PROGRESOO profesorado  informará ao alumnado das datas e horas  precisas de cada parte do exame.