EOI de Vigo EOI de Vigo Consellería de Educación
Ausencias do profesorado - Central Vigo
(Para as ausencias nas seccións, consulte: CANGAS, COIA, NIGRÁN, PONTEAREAS, REDONDELA, TUI)

Profesor/a

Idioma

Nivel

Grupo

Horario

Data

Observacións

Silvia Costas

Inglés  todos  todos  todos  21/02/17  

Ruth Avendaño

Inglés Int 1 IN-IN1-10 15.30-17.00 24/02/17