EOI de Vigo 25 anos Consellería de Educación
Ausencias do profesorado - Central Vigo

(Para as ausencias nas seccións, consulte:  CANGAS,   COIA,    NIGRÁN,    PONTEAREAS,    REDONDELA,     TUI)

Profesor/a

Idioma

Nivel

Grupo

Horario

Data

Observacións

Isabel García Francés

Avanzado 2

FR-NAV2-2

18.30-20.00

10 de abril